HJELPEKORPSET

Ønsker du å være med i den frivillige redningstjenesten? Vi trenger nye medlemmer som vil være med å bidra på leteaksjoner og sanitetsvakter. Nytt grunnkurs starter til høsten 2017.

Les mer »

 

TJENESTER

Nordhordland Røde Kors Hjelpekorps tilbyr sanitetsvakter, beredskapsøvelser og mange andre tjenester. Vi tar også på oss oppdraget med å lage beredskapsplaner for hele arrangement.

Les mer »

RØDE KORS OMSORG 

Røde Kors Omsorg organiserer aktiviteter som besøkstjenesten, blodgiving og mange flere. Dette er områder med økende behov og vi trenger flere frivillige.

Les mer »