HJELPEKORPSET I NORDHORDLAND

Hjelpekorpset er i kontinuerlig beredskap, og kan på kort varsel rykke ut for å delta i søk og redningsaksjoner. Redningstjenesten koordineres av Politiet, og det er også Politiet som kaller ut Hjelpekorpsene. I vårt beredskapsarbeid er frivillige vår viktigste ressurs for å kunne hjelpe andre i nød.

For å bli medlem i et hjelpekorps må man være fylt 17 år, og gjennomgå et grunnkurs. Denne kurspakken omfatter introkurs, førstehjelp, samband og redning. I tillegg må de av våre medlemmer som ønsker å delta på søk/redningsaksjoner ta og bestå kurset "Kvalifisert søk og redning" innenfor de ulike fagområdene en ønsker å drive med (vann, vinter og barmark). I tillegg øver vi hver onsdag på ulike momenter.

For å delta i aktiv tjeneste må du være fylt 18 år, og ha bestått overstående kurs. Alle som ønsker, kan delta i Hjelpekorpset. Opplæring og kurs blir gitt underveis. Lurer du på om Hjelpekorpset kan være noe for deg? Ta gjerne kontakt med oss!

Klikk her for å melde deg inn

Røde Kors Nordhordland Hjelpekorps er et korps med lang og tradisjonsrik historie. Korpset er tuftet på de tidligere Røde Kors-lagene i Austrheim, Lindås og Meland og har i dag rundt 50 aktive hjelpekorpsmedlemmer.»

 

 

Se ellers vår aktivitetsplan 

Ressursystemet

 

Nytt grunnkurs starter til høsten. Intro-kurs kjøres 4 ganger i året. For info og påmelding, ta kontakt her