Vårt arbeid

Hvis en større ulykke, krise eller katastrofe inntreffer, kan Hjelpekorpset alarmeres, og på kort varsel rykke ut med personell, førstehjelpsutstyr og redningsmateriell. Hjelpekorpset disponerer et variert utvalg av egne kjøretøyer, som mannskapsbiler, ambulanser, båter og snøscootere.

Ved ulike arrangementer som f.eks. idrettsarrangementer, konserter, oppvisninger og folketog, kan Hjelpekorpset stille med mannskap som er utdannet innen førstehjelp. Mannskapet har med seg nødvendig førstehjelpsutstyr, samband og transportutstyr slik at de straks kan ta seg av folk som er blitt skadet.

Hjelpekorpset stiller med vakter på badestrender om sommeren og ute i marka om vinteren. Fjellredningstjeneste, sikring og ettersøkning utfører Hjelpekorpset i alle fjellstrøk hele året. Andre oppdrag er transport av skadde, syke og funksjonshemmede, som ellers ikke ville kommet seg ut.

De mange Hjelpekorpsene i Røde Kors har lagere med komplett førstehjelpsutstyr og annet egnet materiell for ettersøknings- og redningsoppdrag. Hjelpekorpsene har også egne lokaler til opplæring, daglig drift og sosiale aktiviteter, for at medlemmene skal være best mulig rustet mot de mange og vanskelige oppgavene de har i Den Norske Redningstjenesten.

Lokalt i Nordhordland har vi mellom annet følgende:

Vannredning: 

Vannredning har de siste årene blitt en av de største oppgavene til hjelpekorpset i Nordhordland. Dette i sammenheng med den store satsingen på vannbaserte aktiviteter. Vi har et bredt samarbeid med mellom annet Havsportveka. Per i dag disponerer hjelpekorpset to båter samt en del spesialutsyr for søk og redning i strandsonen ved krevende forhold. Vi utdanner stadig medlemmer innenfor vannredning og har årlige kurs lokalisert på Austrheim.

Vintertjeneste: 

Med skitrekk i Stordalen og økt utfart i Stølsheimen har oppgavene og utfordingene til hjelpekorpset økt betydlig siste årene. Vi har et utstrakt samarbeid med Stordalen skisenter og øver jevnlig på søk og redning i Stordalen og vestlige deler av Stølsheimen. I vinterferie og påskeferie stiller vi med skipatruljer i skitrekket samt påskeberedskap i Stordalen hele påsken. Vi dipsonerer 3 snøskutre og mye utstyr, særlig mot skredredning.

Barmarkstjeneste: 
Under dette sorterer størsteparten av søk og redningsaksjonene hjelpekorpset deltar på, Barmark er et samlebegrep på all aktivitet ute i naturen der det ikke er snø, sjø eller elv.

Sanitetstjeneste:

Vi tilbyr sikkerhet og sanitet på en rekke arrangement. Eksempelvis KnarvikMila, BjørnWest Marsjen og Nordhordland Rundt. Dette kan du lese mer om under tjenester.

 

Bli frivillig i Hjelpekorpset!

 

Hjelpekorpset i Nordhordland deltar på mellom 10 og 30 søk og redningsaksjoner årlig.