Kurs og utdanning

Hjelpekorpsene har en utstrakt kursvirksomhet, både internt og eksternt.

 

Grunnutdanning - for å bli en godkjent hjelpekorpser

For å bli en godkjent hjelpekorpser er det første man må gjøre å ta grunnutdanningen vår. Denne består av fire kurs som inneholder både teori og praktiske øvelser:

 • Dette er Røde Kors Hjelpekorps

 • Kvalifisert førstehjelp med DHLR

 • Grunnkurs samband

 • Grunnkurs søk og redning

Disse fire kursene er obligatoriske og det hele blir avsluttet med en praktisk og teoretisk hjelpekorpsprøve. Du kan nå kalle deg et godkjent hjelpekorpsmedlem eller en godkjent hjelpekorpser.

Veien videre

KSOR - Kvalifisert søk og redning

Dette kurset finner du i fire varianter:

 • Barmark - søk og redning på land når det ikke er snø eller vi ikke er på sjøen
 • Vinter - søk og redning i vinterfjellet og generelt på snødekt mark, der vi benytter snøskuter eller ski.
 • Vann - søk og redning på og ved sjø og vann
 • Elv/strømende vann - Søk og redning på og ved elv.

Dette kurset må gjennomføres for hvert fagområde før du som hjelpekorpser kan delta på søk og redningsaksjoner. Dette er hovedsaklig praktiske kurs ute i naturen i de elementer som er relevant.

LSOR - Lagledelse søk og redning

For hvert fagområde finner du et påfølgende laglederkurs. Dette er lenger og mer krevende kurs der vi utdanner lagledere etter erfaringslæremodellen. Dette for at hjelpekorpset skal være rustet til hurtig å løse vanskelige oppdrag fra fjord til fjell.

Operativ ledelse

Vi har to nasjonale kurs i operativ ledelse. Der det er et for barmark og et for vinter. Disse strekker seg over 10 dager med øvelser og opplæring i operativ ledelse.

Videregående kurs og fagkurs

 • Videregående Førstehjelp
 • Idrettsskadekurs
 • Sminke/markør-kurs
 • Kursholderkurs
 • Kurs i KO-arbeid
 • Sambandskurs
 • Skredkurs
 • Elveredningskurs
 • Snøskuterkurs
 • ATV kurs

Dette for å nevne noen.

Kursene arrangeres stort sett årlig, og av og til også flere ganger årlig. Det er vanlig at dersom eget korps ikke skal arrangere kurs, sendes medlemmene på kurs hos de andre korpsene etter hvert som kursene holdes.

Du finner utdanningsplanen til hjelpekorpset her!

 

Se ellers vår aktivitetsplan

 

Se film fra en av vannredningskursene her

 

Nytt grunnkurs starter høsten 2019. For info og påmelding, ta kontakt her