Nordhordland Røde Kors er et aktivt lokallag med rundt 1100 medlemmer. Vi dekker kommunene Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden og Modalen.

Oppdrag

Hindre og lindre nød.

Generell informasjon

Røde Kors Nordhordland (NHRK) er en lokalforening med base i Isdalstø. Fra å være inndelt i flere lokalforeninger rundtom i Nordhordland, ble NHRK i 2005 slått sammen til èn stor forening. Dette gir oss en enklere administrasjon, men en større geografisk utfordring. Hovedvekten av aktiviteter foregår i og ved Garveriet i Isdalstø, mens korpshuset ligger på Rossland i Meland. Vi har også et sjø- og strand-depot i Austrheim. 

NHRK er, som alle Røde Kors-foreninger, tuftet på Røde Kors`humanitære prinsipper. Dette kan leses mer om på www.redcross.no. Aktivitetene er frivillige (d.v.s. ubetalt). Vi har per i dag følgende aktiviteter:
Hjelpekorpset, RØFF, Besøkstjenesten, Blodgiving og Ut på Tur.

Det er alltid et ønske å starte opp med nye, relevante aktiviteter, så dersom du eller noen du kjenner brenner for å sette igang nye prosjekter, er det bare å ta kontakt med oss! Vårt mål er å dekke udekkede behov.