BEREDSKAPSVAKT FOR RADØY KOMMUNE

HVA ER BEREDSKAPSVAKT?

Røde Kors Beredskapsvakt har som målsetting å kunne mobilisere frivillige til innsats for lokalmiljøet dersom en stor krise eller katastrofe inntreffer på Radøy

Dette er et lavterskeltilbud der en forplikter seg til å avsette en kveld i året til kvalifiserende opplæring. Ut over dette står man på en varslingsliste, og vil bli kontaktet dersom det inntreffer en situasjon der det er behov for innsats.

Frivillige i Røde Kors Beredskapsvakt vil årlig bli gitt opplæring i førstehjelp, beredskapsarbeid, psykiskstøtte m.m. Med denne kompetansen vil Røde Kors Beredskapsvakt kunne tilby frivillige til innsats som har et høyere faglig nivå enn man kan forvente fra publikum generelt.

Medlemmer av Radøy Røde Kors Beredskapsvakt vil ha opplæring, være uniformert, være ledet og koordinert, ha interne sambandssystemer og gode varslingsrutiner.

HVORFOR BEREDSKAPSVAKT?

 • Vi har svært gode forutsetninger for å takle den akutte fasen av krise- og katastrofesituasjoner mange steder i Norge. Utrykningsetatene, politiet, brannvern, ambulanse og helsevesen er godt utdannet, godt trenet og godt utstyrt til å redde liv og lindre skade når krevende situasjoner inntreffer.
 • Det er når krise- eller katastrofesituasjonen blir svært langvarig, og omfanget så stort og krevende, at de normale innsatsstyrkene ikke lenger har kapasitet til å takle utfordringene på en tjenelig måte, at det blir viktig å mobilisere kvalifisert frivillighet, og det er da alarmen går hos Røde Kors Beredskapsvakt.

ARBEIDSOPPGAVER FOR DEG SOM BEREDSKAPSVAKT:

Det er situasjonen som inntreffer, dens innhold, omfang, sted, tid osv, som vil bestemmer om, og når Røde Kors Beredskapsvakt blir tilkalt. Det betyr at noen ganger vil noen medlemmer av Røde Kors Beredskapsvakt bli kalt ut, fordi de har en spesiell kompetanse eller interesse innenfor et område som den aktuelle situasjonen krever, mens andre ganger kan alle bli kalt ut. Det finnes en hel rekke områder der du som frivillig i Radøy Røde Kors Beredskapsvakt kan hjelpe   

 • Enkel, men viktig førstehjelp (bistå helsevesenet)
 • Vakthold ved evakuerte områder 
 • Vakthold for å varsle om utvikling i ras, flom, etc
 • Trafikkavvikling, bistå politiet med info og hjelp til trafikanter ved stenging av vei
 • Organisere transport av folk, utstyr, mat og drikke 
 • Utføre transportoppdrag
 • Varsling og evakuering av boligområder og andre områder 
 • Drive samleplasser, evakueringsplasser, midlertidige forlegninger, forpleining
 • Omsorg for berørte i en katastrofe

VILKÅR FOR MEDLEMSKAP I RADØY RØDE KORS BEREDSKAPSVAKT:

For å være beredskapsvakt må du:

 • Du må være 18 år eller eldre
 • Du må støtte opp om Røde Kors sitt formål og de prinsipper Røde Kors driver etter
 • Du må delta på opplæring og kompetansebygging minimum en kveld per år
 • Du må følge de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for Røde Kors Beredskapsvakt
 • Du må betale medlemskontingent i Røde Kors, for tiden kr 300,- pr år.* Ungdom under 25 år betaler kun kr 150,- pr år.
 • Ellers er det ingen kostnader eller krav, og innsatsen er frivillig.

*Denne dekker bl a forsikring av deg når du er på opplæring og ute på oppdrag, deler av opplæringsaktivitetene du deltar på, deler av uniformering, merking og utstyr du får utlevert, deler av driften av  Røde Kors Beredskapsvakt der du bor og deler av den informasjonen du vil motta fra Røde Kors gjennom året.

Har du lyst til å bidra som beredskapsvakt i Radøy? Ta kontakt med Nordhordland Røde Kors