Bli blodgiver

Nordhordland Røde Kors er med i Røde Kors sitt nasjonale blodprogram. Blodgivere er av livsviktig betydning for helsetilbudet i Norge. I tilfelle katastrofer eller epidemier, så er det viktig for helsevesenet å ha mange registrerte blodgivere. Men det er også behov for blod i forhold til mer "vanlige" komplikasjoner som kan oppstå i det daglige arbeidet til helsevesenet. Kompliserte fødsler, brannskadde personer, kreftbehandling og trafikkulykker er eksempler på situasjoner som krever store mengder blod.

I dag hender det at planlagte operasjoner må utsettes fordi sykehuset mangler friskt blod.
Blod kan ikke lagres, det må gis. Ved å gi blod er du med på å redde liv og er derfor en viktig del av den nasjonale beredskapen.

Over 80 % av norske blodgivere kommer til blodbankene gjennom Røde Kors' verveaktiviteter.

Ønsker du mer informasjon om Røde Kors sitt blodgiverprogram, eller ønsker du å bli blodgiver - se www.GiBlod.no