Bestilling av tjenester fra Nordhordland Røde Kors Hjelpekorps