Bestilling av tjenester fra Nordhordland Røde Kors Hjelpekorps

Ta kontakt med oss på epost.

Oppgi følgende informasjon:

Navn

Telefon

Hva bestillingen gjelder (Førstehjelpskurs, sanitetsvakt eller beredskapsøvelse)