Ta vare på hverandre

Røde Kors Omsorg

Røde Kors Nordhordland kan tilby aktiviteter som passer for folk i alle aldre. Vi trenger deg som er villig til å gjøre en frivillig innsats for andre som trenger din omsorg og kunnskap. Ønsker du en mer meningsfylt fritid, ta gjerne en kikk på aktivitene våre og se om du finner noe som passer for deg, eller send oss en epost!

I tillegg til de aktivitetene som er nevnt på disse nettsidene, finnes det mange typer Røde Kors-aktiviteter som Nordhordland til nå ikke har hatt kapasitet til å starte opp med. Vi ønsker å kunne utvide vår aktivitetsvirksomhet, men dette forutsetter at vi har med oss mennesker med tid og motivasjon til å starte og følge opp disse aktivitetene.

Besøkstjenesten

Besøkstjenesten organiserer besøk til mennesker som ønsker støtte og oppmuntring i hverdagen. Besøkstjenesten omfatter besøksvenner og visitorer. Mer enn 8500 personer over hele landet er med i Røde Kors Besøkstjeneste.

Som besøksvenn får man kontakt med mennesker som av ulike grunner ønsker noen å snakke med. Rundt i landet er besøksvennene til hjelp og støtte for blant andre ensomme, syke, eldre, unge, enslige forsørgere, innvandrere og tidligere psykiatriske pasienter.

Røde Kors driver også ulike former for kontaktskapende virksomhet som turer, eldrekaféer, jule- og påskefester, trimkvelder og annet. Besøksvennene driver ikke oppsøkende virksomhet, men besøker dem som ønsker det, i samarbeid med forskjellige instanser innen eldreomsorgen.

Du kan bli besøksvenn om du:

  • Har fylt 18 år.

  • Går på kurs for besøksvenner. Dette kurset gir god innføring i de forskjellige sidene ved arbeidet man skal delta i.

  • Avlegger taushetsløfte før man går ut i aktiv tjeneste.

Trenger du eller noen av dine nærmeste en besøksvenn?

I Røde Kors Besøkstjeneste finnes en gruppe kvinner og menn som gjerne vil være til støtte og oppmuntring for den som er ensom. Besøksvenner kommer hjem til deg og tar en prat. Det spiller ingen rolle om du er ung eller gammel, om du bor hjemme eller på institusjon. Besøksvenner kan også gå ærend for deg eller følge deg til butikken, legen eller postkontoret.

Ikke nøl med å ta kontakt! Alle Røde Kors besøksvenner har gjennomgått kurs. Vi har taushetsplikt og tar aldri betaling for det vi gjør.

Blodgivning

Nordhordland Røde Kors er med i Røde Kors sitt nasjonale blodprogram. Blodgivere er av livsviktig betydning for helsetilbudet i Norge. I tilfelle katastrofer eller epidemier, så er det viktig for helsevesenet å ha mange registrerte blodgivere. Men det er også behov for blod i forhold til mer "vanlige" komplikasjoner som kan oppstå i det daglige arbeidet til helsevesenet. Kompliserte fødsler, brannskadde personer, kreftbehandling og trafikkulykker er eksempler på situasjoner som krever store mengder blod.

I dag hender det at planlagte operasjoner må utsettes fordi sykehuset mangler friskt blod. Blod kan ikke lagres, det må gis. Ved å gi blod er du med på å redde liv og er derfor en viktig del av den nasjonale beredskapen.

Over 80 % av norske blodgivere kommer til blodbankene gjennom Røde Kors' verveaktiviteter.

Ønsker du mer informasjon om Røde Kors sitt blodgiverprogram, eller ønsker du å bli blodgiver - se www.GiBlod.no

Vil du hjelpe til?

Er du interessert i noen av våre omsorgsaktiviteter, er det bare å ta kontakt, så skal vi sette deg i kontakt med noen som kan svare på dine spørsmål eller hjelpe deg i gang med din nye aktivitet.

Vi håper også at det finnes noen der ute som er interessert i å starte opp med en eller flere aktiviteter som vi mangler i Nordhordland i dag. Er du interessert, eller kjenner du noen som kunne vært med å starte og drive en Røde Kors-aktivitet?

Med dette inviterer vi herved alle interesserte til å ta kontakt! Tips og hjelp til oppstart vil selvsagt bli gitt.

Kontaktinfo

Epostpost@nhrk.no

Leder: Odd Harald Dommersnes
Tlf.: 469 60 281
Mail: leder@nhrk.no

Lokalforeningsstyret
styret@nhrk.no

Vakttelefon Hjelpekorps:
Tlf.: 911 71 252

Postadresse

Røde Kors Nordhordland
Postboks 47
5902 Isdalstø

Besøksadresse

  • Kvassnesvegen 48C, Knarvik 

Støtt vårt arbeid

Kontonr: 3632.50.81419

Støtt oss med din grasrotandel: SMS, send Grasrotandelen 987121726 til 60000

Vipps til 128462

Bli medlem

Personvern og behandlingsgrunnlag

 


Nettsider levert av digitalcreations.no